Middle / Senior Frontend Developer (Javascript)

151 Professional Services: Billable · Rīga, Riga
Department 151 Professional Services: Billable
Employment Type Full-Time
Minimum Experience Experienced
Compensation 3000 - 5500 EUR gross

EIS is an insurance software company that enables leading insurers to innovate and operate like a tech company: fast, simple, agile. Founded in 2008, EIS provides an open, flexible platform of core systems and digital solutions allowing insurers to accelerate and scale innovation, launch products faster, deliver new revenue channels, and create experiences the world will love. With thousands of APIs, the platform gives insurers the freedom to connect to a vast ecosystem of insurtech and emerging technologies. EIS powers premium growth for insurers in all lines of business worldwide. For more information visit EISGroup.com


Frontend Developer is invited to join EIS as a part of the team developing the new insurance platform from scratch. Our mission statement is to insure the world by bringing up a lean, scalable insurance platform.


EIS provides digital-ready, customer-centered core insurance systems that enable insurers to innovate with products, channels, and customer engagement.
Join us and be a part of one of the most friendly and experienced teams you could imagine!


Responsibilities:

 • Participate in software development lifecycle by analysing and implementing UI requirements
 • Work according to the best practices and standards (Agile methodologies, continuous integration, and delivery, code reviews, etc.)
 • Thrive in a fast-paced development environment


Required skills and experience:

 • 3+ years of experience in Frontend development
 • Strong HTML5, CSS, LESS/Similar, Responsive design and tools - bootstrap, CSS media queries
 • JavaScript (ES5/ES6/ES7), TypeScript, Node.js
 • Strong React JS and React ecosystem, State management (e.g. one or all of Redux GraphQL, etc.)
 • Experience in functional or/and reactive programming. Using libs like RxJS or Cycle.js
 • Ability to take a sketch or/and produce clean maintainable UI
 • Ability to define and adhere to clean UI design principles
 • Ability to work independently with offshore and onshore teams


What we offer:

 • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
 • Unique global working environment
 • Market competitive compensation based on the regular performance reviews
 • Health and accident insurance
 • Home office set up and utility compensation
 • Additional benefits & extra holidays
 • Friendly team and motivating work environment
 • Development opportunities around the globe
 • Possibility to work abroad for 3 months each year
 • We work with the newest Apple Macbooks


*Please note that we will be proceeding only with those applications that have valid working permits in the location stated in the vacancy description.


By applying for this job vacancy, the candidate affirms the processing of his/her personal data according to the Personal Data Protection Law and their storage in the HR unit of EIS Latvia. Without candidate's consent his/her personal data will not be disclosed to the third parties.


LV
EIS ir apdrošināšanas programmatūras kompānija, kas dod iespēju vadošajiem apdrošinātājiem ieviest jauninājumus un darboties kā tehnoloģiju uzņēmumam: ātri, vienkārši, veikli. EIS, kas dibināta 2008. gadā, nodrošina atvērtu, elastīgu galveno sistēmu un digitālo risinājumu platformu, kas ļauj apdrošinātājiem paātrināt un paplašināt inovācijas, ātrāk laist tirgū produktus, rast jaunus ieņēmumu kanālus un radīt pieredzi, kuru mīlēs visa pasaule. Izmantojot tūkstošiem APIs, platforma apdrošinātājiem dod brīvību savienot plašo insurtech ekosistēmu un jaunās tehnoloģijas. EIS nodrošina prēmiju pieaugumu apdrošinātājiem visās biznesa jomās visā pasaulē. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni EISGroup.com


EIS aicina savā komandā pievienoties Frontend Programmētāju.


Pienākumi:

 • Piedalīties programmatūras izstrādes dzīves ciklā, analizējot un ieviešot UI prasības
 • Strādāt saskaņā ar labāko praksi un standartiem (Agile metodiku, nepārtrauktu integrāciju un piegādi, kodu pārskatīšanu utt.)
 • Strādāt straujā attīstības vidē


Nepieciešamās prasmes:

 • 3+ gadu pieredze Frontend izstrādātāja lomā
 • Ļoti labas zināšanas HTML5, CSS, LESS/Similar, Adaptīvs dizains un rīki — bootstrap, CSS multivides vaicājumi
  JavaScript (ES5/ES6/ES7), TypeScript, Node.js
 • Ļoti labas zināšanas React JS un React ekosistēmu, situācijas pārvaldību (piemēram, Redux GraphQL utt.)
 • Pieredze funkcionālajā un/vai reaktīvā programmēšanā. Izmantojot, piemēram, RxJS vai Cycle.js
 • Spēja izveidot skici un/un izveidot tīru, uzturamu UI
 • Spēja definēt un ievērot tīrus lietotāju dizaina principus
 • Spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā


EIS saviem darbiniekiem piedāvā:

 • Jaunu zināšanu iegūšanas, apmaiņas un apmācību iespējas
 • Unikālu, globālu darba vidi
 • Konkurētspējīgu atalgojumu
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu
 • Mājas biroja iekārtošanas un komunālo maksājumu kompensāciju
 • Draudzīgu komandu un motivējošu darba vidi
 • Globālas izaugsmes iespējas
 • Kā arī dažādi papildus labumi & papildus brīvdienas
 • Mēs strādājam ar jaunākajiem Apple Macbooks

Piesakoties šai vakancei, Jūs apliecināt savu personas datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un to glabāšanu EIS Latvija personāla nodaļā. Jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām bez jūsu piekrišanas.Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Rīga, Riga
 • Department
  151 Professional Services: Billable
 • Employment Type
  Full-Time
 • Minimum Experience
  Experienced
 • Compensation
  3000 - 5500 EUR gross