Senior Test Automation Engineer (Product & Technology)

501 Product and Technology · Rīga, Riga
Department 501 Product and Technology
Employment Type Full-Time
Minimum Experience Mid-level
Compensation 2800 - 6000 EUR gross

EIS is an insurance software company that enables leading insurers to innovate and operate like a tech company: fast, simple, agile. EIS provides an open, flexible platform of core systems and digital solutions allowing insurers to accelerate and scale innovation, launch products faster, deliver new revenue channels and create experiences the world will love. With thousands of APIs, the platform gives insurers the freedom to connect to a vast ecosystem of insurtech and emerging technologies. EIS powers premium growth for insurers in all lines of business worldwide. For more information visit EIS.


EIS is looking for a Test Automation Engineer with a great desire to learn new practices and technologies while working on insurance product engineering. The Test Automation Engineer will participate in the test automation processes development/improvement and will automate test scenarios for a huge number of business features, and contribute to the automation framework development.


As a part of the Test Automation Team, you will have the opportunity to be involved in activities:

 • Work as a member of the automation team on the automated testing of enterprise business application
 • Develop new automated tests based on business needs and requirements
 • Support existing automated test scenarios and test execution process
 • Contribute to the test framework development
 • Communication with developers and manual testers


 Mandatory job requirements:

 • Experience in Testing Automation for 2+ year
 • Theoretical and practical knowledge of SDLC (Software Development Life Cycle)
 • Knowledge in Java 1.8 (or higher)
 • Knowledge in Selenium WebDriver and test automation frameworks domains
 • Understanding of REST/SOAP services, XML, JSON
 • Knowledge of SQL, Maven, Jenkins
 • Knowledge of JIRA
 • Ability to set own tasks and organize own work efficiently
 • Ability to establish automation process on the project according to common company test automation strategy and guidelines
 • Intermediate English level


What we offer:

 • Variety of new knowledge sharing and training opportunities
 • Unique global working environment
 • Market competitive compensation based on the regular performance reviews
 • Health and accident insurance
 • Home office set up and utility compensation
 • Additional benefits & extra holidays
 • Friendly team and motivating work environment
 • Development opportunities around the globe
 • Possibility to work abroad for 3 months each year
 • We work with the newest Apple Macbooks


*Please note that we will be proceeding only with those applications that have valid working permits in the location stated in the vacancy description.


By applying for this job vacancy, the candidate affirms the processing of his/her personal data according to the Personal Data Protection Law and their storage in the HR unit of EIS Latvia. Without candidate's consent his/her personal data will not be disclosed to the third parties.


LV
EIS ir apdrošināšanas programmatūras kompānija, kas dod iespēju vadošajiem apdrošinātājiem ieviest jauninājumus un darboties kā tehnoloģiju uzņēmumam: ātri, vienkārši, veikli. EIS, kas dibināta 2008. gadā, nodrošina atvērtu, elastīgu galveno sistēmu un digitālo risinājumu platformu, kas ļauj apdrošinātājiem paātrināt un paplašināt inovācijas, ātrāk laist tirgū produktus, rast jaunus ieņēmumu kanālus un radīt pieredzi, kuru mīlēs visa pasaule. Izmantojot tūkstošiem APIs, platforma apdrošinātājiem dod brīvību savienot plašo insurtech ekosistēmu un jaunās tehnoloģijas. EIS nodrošina prēmiju pieaugumu apdrošinātājiem visās biznesa jomās visā pasaulē. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni EISGroup.com

EIS aicina savā komandā pievienoties Vecāko Automatizācijas Testētāju.


Pienākumi:


 • Būt automatizācijas komandas loceklim, strādājot pie uzņēmuma biznesa lietojumprogrammu automatizētas testēšanas
 • Izstrādāt jaunus automatizētus testus, pamatojoties uz biznesa vajadzībām un prasībām
 • Atbalstīt esošos automatizētos testēšanas scenārijus un testa izpildes procesu
 • Piedalīties testa sistēmas izstrādē
 • Strādāt saskaņā ar labāko praksi un standartiem


Nepieciešamās prasmes: 


 • Pieredze programmatūras testēšanā sākot no 2 gadiem un automatizācijas testētāja amatā
 • Vēlme mācīties un strādāt pie savu prasmju un zināšanu pilnveidošanas
 • Labas Java 1.8 zināšanas
 • Labas zināšanas Selenium WebDriver un testēšanas automatizācijā
 • Laba izpratne REST/SOAP services, XML, JSON
 • Zināšanas SQL, Maven, Jenkins
 • Vidējais vai augstas angļu valodas zināšanas
 • Spēja izveidot automatizācijas procesus projektā saskaņā ar kopējo uzņēmuma testu automatizācijas stratēģiju un vadlīnijām
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Spēja strādāt komandā


Vēlamās prasmes un pieredze:


 • Pieredze komandas vadīšanā un mentoringā


EIS piedāvā saviem darbiniekiem:


 • Jaunu zināšanu iegūšanas, apmaiņas un apmācību iespējas
 • Unikālu, globālu darba vidi
 • Konkurētspējīgu atalgojumu
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu
 • Mājas biroja iekārtošanas un komunālo maksājumu kompensāciju
 • Draudzīgu komandu un motivējošu darba vidi
 • Globālas izaugsmes iespējas
 • Kā arī dažādi papildus labumi & papildus brīvdienas
 • Mēs strādājam ar jaunākajiem Apple Macbooks


Piesakoties šai vakancei, Jūs apliecināt savu personas datu apstrādi atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un to glabāšanu EIS Latvija personāla nodaļā. Jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām bez jūsu piekrišanas.


Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Rīga, Riga
 • Department
  501 Product and Technology
 • Employment Type
  Full-Time
 • Minimum Experience
  Mid-level
 • Compensation
  2800 - 6000 EUR gross